Disclaimer

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door  E-A-S-ONDERDELEN.NL met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. E-A-S-ONDERDELEN.NL verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door E-A-S-ONDERDELEN.NL  worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

E-A-S-ONDERDELEN.NL  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. E-A-S-ONDERDELEN.NL  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van E-A-S-ONDERDELEN.NL  opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel  E-A-S-ONDERDELEN.NL alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is  E-A-S-ONDERDELEN.NL  niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar websites die niet door E-A-S-ONDERDELEN.NL  worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel E-A-S-ONDERDELEN.NL  uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door E-A-S-ONDERDELEN.NL  worden onderhouden wordt afgewezen.